Is anemia in chronic heart failure caused by iron deficiency?

B. Daan Westenbrink*, Adriaan A. Voors, Dirk J. van Veldhuisen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2301-2302
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the American College of Cardiology
Volume49
Nummer van het tijdschrift23
DOI's
StatusPublished - 12-jun.-2007

Citeer dit