Is combined use of SSRIs and NSAIDs associated with an increased risk of starting peptic ulcer treatment?

Koen B. Pouwels*, Gerard A. Kalkman, Daan Schagen, Sipke T. Visser, Eelko Hak

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-193
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Clinical Pharmacology
Volume78
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jul.-2014

Citeer dit