Is de verwerping van een nalatenschap een gift?

OnderzoeksoutputAcademic

83 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)78-82
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift Erfrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit