Is dit een betoog, een beschouwing of een uiteenzetting? Tekstsoorten in het onderwijs

C.F.M. Heesters, Femke Kramer, E.J. Kwakernaak, I. Visser

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)415 - 419
Aantal pagina's5
TijdschriftLevende Talen Magazine
Volume541
StatusPublished - 1999

Citeer dit