Is er een Europese arbeidsmarkt voor topmanagers?

K. van Veen, I. Marsman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)36 - 44
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit