Is floral iridescence a biologically relevant cue in plant-pollinator signaling?

Casper J. van der Kooi, Adrian G. Dyer, Doekele G. Stavenga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)18-20
Aantal pagina's3
TijdschriftNew Phytologist
Volume205
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2015

Citeer dit