Is GP-led follow-up feasible?

A. B. Francken*, J. W. Hoekstra-Weebers, H. J. Hoekstra

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
248 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1445-1446
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Jounal of Cancer
Volume102
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 11-mei-2010

Citeer dit