Is het personeelsbeleid van het MKB klaar voor de toekomst? Lessen uit het recente verleden

Erik H. Bax, Maryse J. Brand

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)126-135
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume80
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Citeer dit