Is Heterogeneity in the Effects of Statins on Infection Outcomes across Clinical Studies Due to Bias?

Koen B Pouwels, Eelko Hak

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)7002-7003
Aantal pagina's2
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume60
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2016

Citeer dit