'Is it me, my aging body, or the doctor?' Medically unexplained symptoms in later life

Onderzoeksoutput: Thesis defended at external organisation, UG (co)promotor, external graduate (EDEP)

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Radboud University Nijmegen
Begeleider(s)/adviseur
  • Oude Voshaar, Richard, Supervisor
  • Lucassen, Peter, Co-supervisor, Externe Persoon
  • Naarding, Paul, Co-supervisor
Datum van toekenning25-aug.-2017
Gedrukte ISBN's9789462956834
StatusPublished - aug.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit