Is it possible to use the standard alginate-PLL procedure for production of small capsules?

P De Vos*, BJ De Haan, R Van Schilfgaarde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)492-493
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation Proceedings
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - mrt.-1998
Evenement6th Congress of the International-Pancreas-and-Islet-Transplant-Association - , Italy
Duur: 24-sep.-199727-sep.-1997

Citeer dit