Is low sodium intake a risk factor for severe and fatal COVID-19 infection?

Adrian Post*, Robin P. F. Dullaart, Stephan J. L. Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)109-109
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Internal Medicine
Volume75
DOI's
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit