Is politics power or policy driven?

F.N. Stokman, E.P.H. Zeggelink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)77 - 111
TijdschriftJournal of Mathematical Sociology
Volume21
StatusPublished - 1996

Citeer dit