Is social entrepreneurship transformational leadership in action?

Divya Bhutiani*, Kimberly Flicker, Padmakumar Nair, Aard Groen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TitelPatterns in Social Entrepreneurship Research
RedacteurenJill Kickull, Sophie Bacq
UitgeverijEdward Elgar Publishing
Pagina's110-133
Aantal pagina's24
ISBN van elektronische versie9781781003596
ISBN van geprinte versie9781781003589
StatusPublished - 31-okt.-2012

Citeer dit