Is the European Union capable of leadership in global climate change politics?

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)15 - 28
  Aantal pagina's14
  TijdschriftStudia Diplomatica
  VolumeLXV
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun.-2012

  Citeer dit