IS THE GALACTIC-CENTER BLACK-HOLE A DWARF

DA ALLEN*, RH SANDERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-194
Aantal pagina's4
TijdschriftNature
Volume319
Nummer van het tijdschrift6050
StatusPublished - 16-jan-1986

Citeer dit