Is the uncertainty-investment link non linear?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)131 - 147
Aantal pagina's17
TijdschriftWeltwirtschaftliches Archiv
Volume138
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit