ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CYTOPHAGA-FLEVENSIS SP-NOV A NEW AGAROLYTIC FLEXIBACTERIUM

[No Value] VANDERME.HJ, W HARDER

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)329-346
  Aantal pagina's18
  TijdschriftAntonie van Leeuwenhoek: Journal of Microbiology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit