Isolation and characterization of nitrate reductase-deficient mutants of Arabidopsis thaliana

F.J. Braaksma, W.J. Feenstra

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  63 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)83-90
  Aantal pagina's8
  TijdschriftTheoretical and Applied Genetics
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit