ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THE RAT GLUTAMINE SYNTHETASE-ENCODING GENE

L VANDEZANDE, WT LABRUYERE, AC ARNBERG, RH WILSON, AJW VANDENBOGAERT, AT DAS, DAJ VANOORSCHOT, C FRIJTERS, R CHARLES, AFM MOORMAN, WH LAMERS

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  54 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)225-232
  Aantal pagina's8
  TijdschriftGene
  Volume87
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 15-mrt.-1990

  Citeer dit