Isothiazolones; thiol-reactive inhibitors of cysteine protease cathepsin B and histone acetyltransferase PCAF

Rosalina Wisastra, Massimo Ghizzoni, Harm Maarsingh, Adriaan J. Minnaard, Hidde J. Haisma, Frank J. Dekker*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Zoekresultaten