IT economics

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)17
  TijdschriftInformatie
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit