IT in the European Union: A driver of productivity divergence?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)693 - 716
Aantal pagina's24
TijdschriftOxford Economic Papers
Volume57
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2005

Citeer dit