It is the time, not the ratio

Joep M. Droogh*, L. Marjon Dijkema, Jack J. M. Ligtenberg, Jaap E. Tulleken, Jan G. Zijlstra

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3123-3124
Aantal pagina's2
TijdschriftCritical Care Medicine
Volume36
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov-2008

Citeer dit