"It Is What It Is"

Jan C. Oosterwijk*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1278-1280
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology
Volume34
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - 10-apr-2016

Citeer dit