Gemakkelijk praten! Situationeel diskwalificerende aanvallen ad hominem

Erik C. W. Krabbe, Douglas N. Walton

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageIt's All Very Well for You to Talk!: Situationally Disqualifying Ad Hominem attacks
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)108-119
  Aantal pagina's12
  TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1991

  Citeer dit