J. Saltford, The United Nations and the Indonesian takeover of West Papua, 1962-1969: The anatomy of betrayal

  OnderzoeksoutputProfessional

  174 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)165 - 166
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2005

  Keywords

  • Verenigde Naties
  • Indonesië
  • Nederland
  • Nieuw Guinea
  • dekolonisatie

  Citeer dit