J. Venema, Kiliaen van Rensselaer (1586-1643): Designing a New World

Raingard Esser*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  210 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)122-123
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBMGN-The low countries historical review
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2011

  Citeer dit