J147 Affects Cognition and Anxiety After Surgery in Zucker Rats

K Oberman*, B L van Leeuwen, M Nabben, J E Villafranca, R G Schoemaker

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'J147 Affects Cognition and Anxiety After Surgery in Zucker Rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science