Jaarverslag 1997

A.F. Bos, M.E. Butter

OnderzoeksoutputProfessional

66 Downloads (Pure)

Samenvatting

SPRAAKMAKEND ONDERZOEK VOOR DE BURGER In dit jaarbericht presenteren de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen hun ontwikkeling in hoofdlijnen en een aantal spraakmakende projecten in het jaar 1997. Hoewel de gezamenlijke wetenschapswinkels maar een zeer klein onderdeel van de universiteit zijn, is bijna alles wat zij doen van publieke interesse. Vrijwel alle wetenschapswinkels hebben het afgelopen jaar een professionele website ontwikkeld, die regelmatig wordt onderhouden en zowel door insiders als ousiders van de universiteit geregeld wordt bezocht. Wetenschapswinkelonderzoek gaat over de tong, trekt de aandacht van de media en scoort op het punt van beleidsbeïnvloeding. Het onderzoek gaat vrijwel altijd over hot items, zie b.v. de in dit bericht gepresenteerde projecten over AIDS-preventie, over oprukkende woonwijken en over de uitbreiding van Schiphol. Van bijzonder belang is voorts, dat wetenschapswinkels uitdrukkelijk in dienst staan van de burger. Sinds de oprichting, eind jaren zeventig, is de centrale doelstelling van de wetenschapswinkels het beschikbaar stellen van universitaire expertise en onderzoeksmogelijkheden aan niet-draagkrachtige groepen en organisaties. Voor de mondige burger zijn zij essentieel. Want hoewel onderzoek voor het algemeen belang in principe subsidieerbaar is, moet eerst duidelijk zijn dat er sprake is van een probleem. En de weg naar politieke erkenning van een maatschappelijk probleem kent soms een lang voortraject. Daarnaast is er bij beleidsonderbouwend onderzoek zeer dikwijls behoefte aan contra-expertise door een onafhankelijke instelling. Met name op deze twee gebieden zijn de wetenschapswinkels actief en laat de universiteit haar maatschappelijke gezicht zien. Het motto van de RUG, 'Werken aan de grenzen van het weten' gaat in die zin ook op voor de pilot studies en contra-expertises van de wetenschapswinkels.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 1997

Citeer dit