‘Jacob Julius Max Nord. Gorinchem 1 april 1916 — Amsterdam 28 februari 2008’

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  16 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)146-155
  Aantal pagina's10
  TijdschriftJaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
  Volume2013-2014
  StatusPublished - mei-2015

  Citeer dit