Jacob van Lennep: Een oog op Verlichting, historiezucht en Romantiek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)129-133
  Aantal pagina's4
  TijdschriftDe Negentiende Eeuw
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit