Je kunt pas leven van de natuur als je bereid bent er mee te leven: Een persoonlijk essay over jacht en schadebestrijding

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

In dit essay geeft de auteur zijn visie op jacht en schadebestrijding in Nederland. Daarbij gaat hij in op de voor- en tegenargumenten. Hij laat zich bij de beschrijving van zijn visie inspireren door ervaringen in het Arctische gebied, met name in kleine nederzettingen in Oost-Groenland. Hij kan voor het leven in, met en van de natuur veel respect opbrengen. Maar hebben wij in Nederland ook het recht om van de natuur te leven wanneer we op veel manieren laten zien dat we eigenlijk niet bereid zijn om met die natuur te leven?
Vertaalde titel van de bijdrageA personal view on hunting
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
TijdschriftNatuurmagazine Brabants Landschap
Volume2017
Nummer van het tijdschrift196
StatusPublished - dec.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit