Jean-Paul Sartre, Richard Wright, and the Relational Aesthetics of Literary Engagement

Laura Bieger*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)169-188
  Aantal pagina's20
  TijdschriftREAL Yearbook of Research in English and American Literature
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 15-dec-2019

  Citeer dit