Jeroen Jansen (red.), Zeven maal Hooft: Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft [...] 21 mei 1997. Amsterdam 1997; Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag. Hilversum 1997.

Marijke Meijer Drees*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)393-394
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNederlandse Letterkunde
  Volume3
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit