Jeugdbescherming in Nederland, Duitsland en Engeland

OnderzoeksoutputProfessional

105 Downloads (Pure)

Samenvatting

Meldingen van mogelijke kindermishandeling komen in Nederland nauwelijks vanuit het onderwijs, in Duitsland en Engeland gebeurt dat veel vaker. Waar het in Engeland vaak gaat om fysieke mishandeling, zijn in Nederland vooral pedagogische verwaarlozing en getuige zijn van huiselijk geweld de meest voorkomende redenen. Het project HESTIA vond nog meer opvallende verschillen.
Vertaalde titel van de bijdrageA comparison of child protection policy and practice in the Netherlands, Germany and England: The HESTIA project
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)10-11
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Pedagoog
Volume21
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 22-dec.-2020

Citeer dit