Jeugdzorggebruik in de Noordelijke Provincies: Een exploratieve studie naar verklaringen van gemeenten voor verschil in jeugdzorggebruik

OnderzoeksoutputProfessional

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanMinisterie van VWS
Aantal pagina's51
StatusPublished - 18-dec.-2023

Citeer dit