Jewish and Christian Astrology in Late Antiquety - A New Approach

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)1-40
Aantal pagina's40
TijdschriftNumen
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2000

Citeer dit