Jews and Christians at Edessa

H.J.W. Drijvers*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)88-102
  Aantal pagina's15
  TijdschriftJournal of Jewish Studies
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit