Jihadisme en zelfmoordaanslagen: al-Qaeda, al-Sahab en de betekenissen van martelaarschap

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

623 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift onderzoekt waarom zelfmoordaanslagen zo’n belangrijke rol spelen binnen de jihadistische beweging, en in het bijzonder binnen het al-Qaeda van Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri. Dit doet het op basis van de martelarenvideo’s van al-Qaeda’s mediagroep al-Sahab: vrij professionele films over ‘martelaren’ en hun aanslagen, zoals die van 11 september 2001 in New York en Washington en 7 juli 2005 in Londen.
Uit het onderzoek blijkt dat jihadisten zelfmoordaanslagen niet in de eerste plaats gebruiken als een middel om de overwinning in de aardse strijd te behalen, noch als een eenvoudige manier om het Paradijs te bereiken. Zelfmoordaanslagen kunnen beter worden begrepen als symbolische acties waardoor de daders een aantal kernideeën en -waarden van het jihadisme uitdrukken. Zo is de vorm waarin de aanslagen worden gepleegd gebaseerd op tradities over de veldslagen van de profeet Mohammed. Iedere aanslag symboliseert daardoor het idee dat jihadisten de pure islam van de profeet Mohammed volgen en diens strijd tegen het kwaad in de huidige tijd voortzetten. Maar ook representeren de aanslagen in de ogen van de daders het idee dat zij als enige daadwerkelijk bereid zijn offers te brengen voor hun lijdende geloofsgenoten in landen als Afghanistan, Irak en Palestina. De aanslagen herstellen de geschonden eer en waardigheid van de islam, en worden daarom gezien als waardevol, ongeacht hun directe resultaat. Op deze manier spelen de aanslagen een belangrijke rol in het publiceren van het jihadisme en zijn gedachtegoed, en daarmee in het aantrekken en verbinden van aanhangers van deze uiterst diverse en diffuse beweging.
Vertaalde titel van de bijdrageJihadisme en zelfmoordaanslagen: al-Qaeda, al-Sahab en de betekenissen van martelaarschap
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • - Bremmer, Jan, Supervisor
Datum van toekenning16-jun-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7040-8
Elektronische ISBN's978-90-367-7045-3
StatusPublished - 2014

Citeer dit