John Pell (1611-1685) and his correspondence with Sir Charles Cavendish. The mental world of an early modern mathematician

Jan van Maanen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)107-108
Aantal pagina's2
TijdschriftHistoria mathematica
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - feb-2007

Citeer dit