Jonge vluchtelingleerlingen in het primair onderwijs: tweedetaalverwerving en welbevinden

OnderzoeksoutputProfessional

669 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leerkrachten van jonge vluchtelingleerlingen maken zich vaak zorgen over het psychisch welbevinden van deze leerlingen en ervaren een gebrek aan eigentijdse lesmaterialen voor het leren van het Nederlands. In het huidige onderzoek is een instrument ontwikkeld (de ReBTOSS) dat het psychisch welbevinden van vluchtelingen in kaart brengt vanuit een traumaperspectief. De resultaten laten zien dat leerkrachten meer trauma-indicatoren en minder beschermende factoren observeren bij leerlingen met een vluchtachtergrond dan bij leerlingen zonder vluchtachtergrond. Een lager welbevinden gaat samen met (enigszins) lagere Nederlandse taalvaardigheden. Verder blijkt dat de digitale voorleesboekjes van Bereslim en het woordenschatpakket Praten met Pim voldoen aan enkele basisvoorwaarden voor gebruik in de NT2-onderwijspraktijk aan jonge leerlingen. Het huidige onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de kennis, instrumenten en materialen die kunnen worden ingezet bij het onderwijs aan jonge vluchtelingleerlingen.
Vertaalde titel van de bijdrageYoung refugee students in primary education; second language acquisition and wellbeing
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's96
StatusPublished - 2022

Citeer dit