Jongeren, leeftijdsgenoten en criminaliteit

Jan Kornelis Dijkstra, René Veenstra

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)280-292
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Criminologie
Volume61
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit