Jongeren, loopbaanperspectief en burn-outklachten

Rudi Wielers, Lisa Hummel, Wendela Hooftman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

102 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)59-76
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit