Josef Wiesehöfer and Sabine Müller (eds.), Parthika: Greek and Roman Authors' Views of the Arsacid Empire (Wiesbaden 2015)

  OnderzoeksoutputAcademic

  129 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)747-749
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of the American Oriental Society
  Volume140
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit