Journal Club Challenge: enhancing student participation through gamification

Marco Antonio Carvalho-Filho*, Thiago M Santos, Tatiana M Ozahata, Dario Cecilio-Fernandes

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)551
Aantal pagina's1
TijdschriftMedical Education
Volume52
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum26-feb-2018
DOI's
StatusPublished - mei-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit