JUDGING DISEASE-ACTIVITY IN CLINICAL-PRACTICE IN RHEUMATOID-ARTHRITIS - 1ST STEP IN THE DEVELOPMENT OF A DISEASE-ACTIVITY SCORE

DMFM VANDERHEIJDE*, MA VANTHOF, PLCM VANRIEL, LAM THEUNISSE, EW LUBBERTS, MA VANLEEUWEN, MH VANRIJSWIJK, LBA VANDEPUTTE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  893 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)916-920
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - nov-1990

  Citeer dit