Sądowa kontrola Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie zmian dotyczących niezależności sądownictwa w państwie członkowskim UE – uwagi na tle Polsce i Węgier

Barbara Grabowska-Moroz, Anna Śledzińska-Simon

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageJudicial review of the Court of Justice of the EU in relation to changes in the independence of the judiciary in the EU Member State - comments regarding the case Poland and Hungary
Originele taal-2Polish
TitelKonstytucja, Praworządność, Władza sądownicza
SubtitelAktualne problemy trzeciej władzy w Polsce
RedacteurenŁukasz Bojarski, Krzysztof Grajewski , Jan Kremer
Plaats van productieWarszawa
UitgeverijWolters Kluwer Polska
ISBN van geprinte versie978-83-8160-688-2
StatusPublished - 2019

Citeer dit