Julia Arnscheist, Debating’ nature conservation: policy, law and practice in Indonesia: A discourse analysis of history and present

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)107-109
  TijdschriftJaarboek voor Ecologische Geschiedenis
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit