Voorbarige conclusie over effectiviteit griepprik bij kinderen

Ted Van Essen, Eelko Hak, Theo Verheij, Herman Bueving, Siep Thomas, Hans Van Der Wouden, Roger Damoiseaux

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Vertaalde titel van de bijdrageJumping to conclusion about the efficacy of influenza vaccination in children (multiple letters)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)666-667
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHuisarts en Wetenschap
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift13
  StatusPublished - 13-dec-2004

  Citeer dit